مغز پسته کال

مغز پسته کال:
این محصول با برداشت پسته قبل از رسیدن کامل به دست می آید ، به این ترتیب که رنگ سبز هسته آن مایل به زرد نشده است ، این پسته ها را در معرض آفتاب خشک می کنند (خشک شدن هوای گرم مجاز نیست) اما پوسته پوسته می شوند ، هسته KAl درجه بندی می شود به مقدار قرص سبزیجات در مقدار کل
درجه برتر: 90٪ مقدار کل قرص سبزیجات.
درجه عالی: مقدار 80٪ قرص سبز به مقدار کل
درجه 1: 70٪ قرص سبز به مقدار کل
درجه 2: 60٪ گرم

This post is also available in: English Arabic