سیب قرمز

بیش از 7500 نوع سیب در جهان شناخته شده است. سیب ها گرد هستند که دارای طعم آبدار تازه و شیرین یا ترش با بوی متفاوت هستند. درخت سیب در مناطق معتدل رشد می کند و به 12 متر ارتفاع می رسد.

This post is also available in: English Arabic