پرتقال

پرتقال میوه ای است با درختی همیشه سرسبز و ارتفاع آن به 10 متر می رسد. میوه رسیده بسیار مهم عامل پرتقال واجد شرایط است. میوه نارنج به رنگ زرد روشن و نارنجی تیره است که به انواع آن بستگی دارد. در دمای اتاق و به دور از آفتاب نگهداری می شود. بهترین دما برای آن بین +2 تا +6 درجه سانتی گراد است.

This post is also available in: English Arabic