شلیل

شلیل نوعی میوه هلو است. این هلو بدون مو است و از هلو شیرین است و قند یا بریکس بیشتری نسبت به هلو دارد. شلیل ، مانند هلو ، احتمالاً بیش از 2000 سال پیش در چین منشا گرفته و در ایران باستان ، یونان و روم کشت می شده است. آنها در اواخر قرن شانزدهم یا اوایل قرن 17 در انگلیس رشد کرده و توسط اسپانیایی ها به آمریکا معرفی شدند.

This post is also available in: English Arabic