انار

انار خوب بیشتر از حجم آن سنگین تر است و پوستی صاف و براق دارد. انار بدون هیچ شکستگی می تواند کیفیت را نشان دهد. و همچنین نوع آفتاب سوختگی کیفیت ندارد. بهترین دما 6 درجه سانتیگراد برای حفظ آن است.

This post is also available in: English Arabic