کلم

کلم یکی از ارقام Brassica oleracea. این یک سبزی بزرگ با برگهای سبز یا بنفش ضخیم است که اشکال مختلفی دارد و به شکل گرد رشد می کند. کلم هایی با برگ های براق و بدون خراش می توانند کیفیت را نشان دهند. در هوای سرد با رطوبت بالا و در یخبندان تحمل می شود و انواع مختلفی به عنوان کلم قرمز دارد یکی از بهترین غذاهایی که می تواند درست کند سالاد کلم (سالاد کلم کوهی) است.

Cabbage Brassica oleracea it is a large vegetable with thick green or purple leaves that has several forms and grows in round shape. coleslaw

This post is also available in: English Arabic