کرفس

نوعی سبزیجات با ساقه های سفت و بلند ، به رنگ سبز کمرنگ که اغلب به صورت خام یا پخته مصرف می شود. هنگام خرید و واردات کرفس. نحوه انتخاب کرفس را بدانید و یکی را انتخاب کنید که سفت ، شکننده و به راحتی برگهای آن شکسته شود

This post is also available in: English Arabic