کدوسبز

کدو سبز اصطلاح رایجی است که در کشورهای انگلیسی زبان آمریکایی استفاده می شود ، در حالی که کدو سبز بیشترین اصطلاح را در بین انگلیسی زبان های فرانسوی و انگلیسی دارد. این یک سبزی کدو تابستانی و سبز تیره است که طول آن تقریباً 20-25 سانتی متر ، صاف و پوستی نرم و گوشتی سفت دارد.

This post is also available in: English Arabic