خیار

خیار یک سبزی بلند با پوست سبز تیره و گوشت ترد است ، به دو گروه تقسیم می شود: سطح براق و خاردار که اغلب در تهیه سالاد یا ترشی استفاده می شود. این سبزی در هوای سرد معقول است ، بنابراین باید در مناطق خشک کشت شود. اصطلاح خیار وحشی به گیاهان در جنس Echinocystis و Marah اطلاق می شود ، گرچه این دو رابطه تنگاتنگی با هم ندارند

This post is also available in: English Arabic